Hero image

Norge

Norge

TechnipFMC tilbyr et bredt spekter av tjenester innen undervanns- overflate og landbasert teknologi i Norge. Vi har unik ekspertise og lang erfaring med store og komplekse prosjekter.

Kontakt oss

TechnipFMC er Norges største oljeserviceselskap. Vi har vært en ledende aktør i olje og gassbransjen i over 40 år. I løpet av denne perioden har vi tatt del i mange store feltutviklingsprosjekter i Norge, deriblant Åsgard, Ekofisk, Snorre and Statfjord. TechnipFMC drifter 15 fasiliteter og har over 3000 ansatte.
 
Det var en milepæl da TechnipFMC nylig vant sitt første helintegrerte iEPCI-prosjekt på Trestakk feltet og tilhørende gassfelt i Norskehavet. Kontrakten ble tildelt av Equinor og innebærer blant annet ingeniørtjenester, produksjon, konstruksjon- og installasjonsarbeid. Vi tror at iEPCI er fremtiden innen undervannstjenester. Våre integrasjonstjenester skal også leveres til VNG Fenja og Lundin. Vi satser også på løsninger innen fornybar energi. TechnipFMC er for eksempel en viktig leverandør på Equinors havbaserte vindturbinprosjekt Hywind i Skottland
 
TechnipFMCs hovedkvarter for teknologi og innovasjon ligger i Norge og aktiviteter innen kontroll og automasjon styres også herifra. I tillegg er TechnipFMC’s hovedkontor for undervannsprossesering lokalisert i Norge og omfatter undervannstjenester som seperasjon, pumping, gass komprimering og kraftforsyning under vann. Andre viktige prosjekter inkluderer feltutvikling på Johan Sverdrup og Aasta Hansteen. TechnipFMC tilbyr også tjenester som bidrar til optimalisering av feltlivstid. Vårt arbeid fører blant annet til lengre oppetid på felter gjennom installasjonsarbeid og strategisk planlegging, reduserte kostnader i løpet av felters levetid og økt utvinningsrate.

15 Fasiliteter

3,000 Over 3000 ansatte

iEPCI™️ Første iEPCI prosjekt er på Trestakk feltet

1978 Etablert i Norge

Vi tilbyr

  • Produksjon
  • Prosjektledelse
  • Montering og testing
  • Prosesseringsteknologi
  • Konseptdesign og feltutviklingsstudier
  • Vedlikeholdstjenester under vann
  • Ingeniørprosjektering, innkjøp, og konstruksjon
  • Integrerte digitale løsninger
  • Installasjon, ferdigstilling og oppstart
  • Forskning og utvikling

Latest news