Brønnhoder var det første produktet oljevirksomheten fikk levert fra Kongsberg

19

10

EN LITEN

BILDEREISE

Automotive tire, Mass production, Barrel, Style, Wood, Headgear

D A T O

Table, Furniture, Coat, Chair, Desk, Tie
Naval architecture, Water, Boat, Watercraft, Lake

1974 - Kongsberg

Brønnhoder først ut

Prosjektet ble et svennestykke – for etablering av produksjons systemer, rutiner og kvalitetssikring

Det første store feltutbyggings prosjektet ledet av en norsk operatør

1984 - Gullfaks A

19

10

19

10

Lave oljepriser på 80 og 90 tallet setter søkelys på kostnadskutt – man ønsker å utvikle flytende produksjons enheter, i stedet for dyre plattformer som står på havbunn. Leveranse av fleksible rørsystem, spiller en helt essensiell rolle.

Først med fleksible rørsystem

1989 - Snorre kontrakt

Purple, Violet, Font, Rectangle

En stor del av

TechnipFMC har 50 år med Subsea erfaring i Norge.