TechnipFMC har 50 år med Offshore erfaring i Norge.

Få kjenner kysten vår og menneskene som bor der bedre enn oss.

Trykk her for å se filmen – så forstår du hvorfor

ENG

En stor del av

teknologi-eventyret på Kongsberg

Vår historie i Norge starter som en del av oljedivisjonen på Kongsberg våpenfabrikk i 1972. Selskapet var dermed en del av den fantastiske teknologiske utviklingen på Kongsberg. Med årene vokste vi og etablerte oss langs hele norskekysten. I 1994 ble vi kjøpt av amerikanske FMC, og i 2017 fusjonerte selskapet med franske Technip. Selv om vi har blitt større og i dag er et internasjonalt selskap, er sjelen og tilhørigheten vår norsk.


Se filmen om TechnipFMC i Norge her:

Vi er avhengige av fremtidens problemløsere. Derfor er det viktig for oss å samarbeide tett med ulike utdanningsinstitusjoner. TechnipFMC tilbyr blant annet eget traineeprogram, Subsea systems engineering-kurs, og er også en av de største lærlingbedriftene i Bergen

Utdanning

Dagens elever skaper morgendagens løsninger

Cloud, Sky, Building, Tower

TechnipFMC er også helt avhengige av andre. Mer presist er vi avhengige av deg, ditt selskap og kompetansen dere kan tilby. Vi handler nemlig lokalt for 2 milliarder kroner spredt på alle landsdeler, fylker og kommuner her til lands. Helt konkret betyr dette at en rekke norske underleverandører blir brukt på flere av våre prosjekter – både nasjonalt og internasjonalt. Dette skaper igjen arbeidsplasser i byer og bygder, og bidrar med verdiskapning i en rekke lokalsamfunn – fra nord til sør og fra øst til vest.

næringsutviklingVi handler lokalt

Vi er den største arbeidsgiveren i både Øygarden og på Sotra. I tillegg er vi den nest største arbeidsgiveren på Kongsberg. Dette gjør at vi er sterkt knyttet til flere lokalsamfunn og menneskene som bor der.

næringsutviklingHjørnestensbedrift

TechnipFMC har 2600 ansatte – bare her i Norge. Det betyr at vi er med på å sysselsette mennesker flere steder her til lands, og på den måten bidrar til vekst i flere lokalsamfunn.


Som teknisk utvikler og en stor aktør har vi ansvar ut over egen virksomhet og verdikjede. Selskapet har investert tid og penger i flere prosjekter, blant annet GCE Subsea, Subsea Valley og etableringen av Kongsberg Agenda.

næringsutviklingStørrelsen teller3

2

1

Fixture, Door, Wood, Window, Shorts
Food, Tableware, Smile, Cooking

Både langs kysten på Sotra og innenskjærs ved kysten i Oslo har ansatte fra flere ulike avdelinger bidratt med å fjerne plastikk og annet søppel.

ivolunteer

Rydding av strender

Da 700 ukrainske flyktninger skulle ankomme Kongsberg, var det mye som måtte ordnes på flyktningsenteret som skulle benyttes. Her bisto 80 ansatte fra TechnipFMC det norske sivilforsvaret med bæring, rydding og vask slik at rommene på senteret var klare til bruk.

ivolunteer

Bistand til flyktninger

Flere av våre ansatte har vært med på å etablere og jobbe på en ungdomsklubb i Kongsberg. Her er de med på å tilrettelegge for aktivitet og sosial omgang for ungdommer i lokalsamfunnet – slik at flere har fått et sted å henge.  

ivolunteer

Klubb til ungdommen

Vi vet at frivillig arbeid kan bety mye for andre. Ved å bruke fire timer av egen arbeidstid bidrar hver enkelt ansatt med å skape levende og attraktive lokalsamfunn der vi som selskap er etablert. Bidragene kan være alt fra å hjelpe idrettslag til å bistå humanitære organisasjoner, og denne ekstra innsatsen kan utgjøre en enorm forskjell for mange mennesker.

For oss i TechnipFMC er dette en del av selskapet som vi bruker mye ressurser på, og som er svært viktig for oss. Her til lands har vi vært involvert i en rekke forskjellige prosjekter. Noen av dem finner du eksempler på her.

IVOLUNTEER

3

2

1

Wind farm, Natural landscape, Sky, Water, Windmill, Fluid, Turbine, Lake, Electricity

Utbygging av flytende havvindfelt vil være avgjørende for å sikre tilstrekkelig ren energi for fremtidige generasjoner. Vi har vært med på å utvikle flytende havvind gjennom deltagelse i Hywind Demo og Hywind Scotland. Vi vil fortsette å utvikle teknologi og løsninger for flytende havvind og andre fornybare energisystemer offshore.

milepælsprosjekt

Hywind

Water, Sky, Vehicle

Johan Sverdrup er et av Norges største industriprosjekter og oljefelt. Vi har levert ventilsystemene på havbunnen. Disse er basert på en ny standard, drevet fram av utbygger og oss i felleskap. Dette muliggjør kostnadseffektiv og raskere utbygging av fremtidens undervannssystemer.

milepælsprosjekt

Johan Sverdrup

Utbyggeren av Ormen Lange feltet ønsket å sende gassen fra feltet rett til land, ikke via en produksjonsplattform ute på feltet. Vi har levert store brønnrammer og titalls ventilsystemer på havbunnen som gjorde det mulig å produsere de enorme gassressursene på Ormen Lange på en slik måte.

milepælsprosjekt

Ormen lange

Sky, Cloud, Yellow

Da oljeselskapene bygget ut felt på dypt vann med flytende produksjonsfasiliteter, ble bruk av stive rør umulig for transport av hydrokarboner fra brønn til platform. Vi utviklet da verdens første fleksible stålrør slik at oljen kunne strømme fra produksjonsutstyret på havbunnen til Snorre-plattformen. Utstyr for å installere dette fra våre båter ble også utviklet.

Snorre

milepælsprosjekt

Tidlig forstod vi at fremtidens olje- og gassfelt ville finnes på havdyp der alt arbeid på havbunnen måtte gjøres av undervannsfarkoster, ikke dykkere. Derfor utviklet vi sammen med operatøren på Gullfaks verdens første havbunnssystem for produksjon av olje og gass, der all oppkobling ble gjort uten bruk av dykkere.

milepælsprosjekt

Gullfaks

Med erfaring fra noen av Norges største prosjekter er vi alltid klar for nye. Her ser du noen av prosjektene vi har vært involvert i de siste årene

Med erfaring fra noen av Norges største prosjekter er vi alltid klar for nye. Her ser du noen av prosjektene vi har vært involvert i de siste årene.

Hywind

Johan Sverdrup

Ormen Lange

Snorre

GULLFAKS

Rectangle, Font
Human body, Hair, Head, Eye, Vertebrate, Bird, Window, Neck, Crescent, Jaw
Rectangle, Font

Hadrian House, Wincomblee Road, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, NE6 3PL

Registered in England and Wales
Registered No. 09909709

TechnipFMC plc

© Copyright 2022 TechnipFMC plc