Rectangle, Azure, Slope, Font, Line
Helmet, Font

Har har jeg tatt auto layoute på overskrift H1 og H2

slik at det ikke går ut av proposjon på stor skjem!
Ikke tilpasset til mobil og ipad! SJEKK OM TULL!

Lagt inn et hvitt felt, slik at hele sekjsonen kan ha bakgrunnsfarge blå
Ikke tilpasset til mobil og ipad! SJEKK OM TULL!
innunder alle undersidene nedeste lag